VO2max/HIT ”High Intensity Training” – SE UPP!!

Vo2max är i vetenskapligt hänseende den bästa indikatorn för maximal kondition. MEN!

Det är viktigt att förstå att konditionsträning har olika konsekvenser på kroppen och det är beroende vilken TYP av träning man utövar.

Konditionsträning kan grovt delas in i tre delar:

  1. högintensiv (anaerob)
  2. medelintensiv (aerob/anaerob)
  3. lågintensiv (aerob).

Såklart försöker många hittar nyckeln i den korta, högintensiva och mest tidseffektiva varianten. Ofta säljs den som ”underverket” inom träningsvärlden.

Det man ska veta är att högintensiv träning bygger upp stress och enbart kräver kolhydrater som energikälla.

De flesta motionärer hamnar i denna fälla:
Den stressiga vardagen plussas på med att träna intensivt och trigga kolhydratsförbränningen. För att följa vissa trender eller för att man inte vet bättre äter man därefter för lite ”BRA” kolhydrater och stressar därmed kroppens celler ännu mera. Resultatet blir ett icke utbyggt fettförbränningssystem, en skadad kroppscellsnivå och ännu mer stress i kroppen. En snabb viktnedgång betyder INTE att man är på rätt väg och tappar fett! Tvärtom, man minskar mest bara vattennivån i musklerna.

VIKTIGT!! Tränings- och kostrekommendationer från/för elitidrottare FUNGERAR INTE för motionärer, inte ens för de flesta elitmotionärer! Kolla upp dina individuella pulszoner och hitta Din väg till hälsosam träning.