Ha koll på dina individuella pulszoner – FÖR HÄLSANS SKULL!

Inom elitidrott är ”TRÖSKELTESTER” en väldig känd och etablerad metod för att få viktig träningsinformation. De flesta motionärer tror fortfarande att det är något som är alldeles för speciellt, för extremt och till och med för överdrivet att göra.

För mig som idrottsvetare har det alltid varit målsättning att hjälpa motionärer med viktig information för att kunna stödja hälsosam träning.

Jag började kalla metoden för ”KONDITIONSANALYS”  eftersom många har alldeles för stor respekt för ordet test.

Austroswede | Konditionsanalys

Syftet med denna viktiga upplysning är:

-att utbilda och lära sig mer om sin kropp under konditionsträning
-att använda sina individuella pulszoner för att öka träningskvalitén
-att kunna tyda trötthetstecken rätt
-att motivera rätt val av kost
-att få förtroende för att prova nytt eller lyssna på sig själv

Träningssuccén ska inte vara kopplad till smärta eller mycket pannben.
Träning ska vara rolig, motiverande och hållbar. 🙂 🙂 🙂

VO2max/HIT ”High Intensity Training” – SE UPP!!

Vo2max är i vetenskapligt hänseende den bästa indikatorn för maximal kondition. MEN!

Det är viktigt att förstå att konditionsträning har olika konsekvenser på kroppen och det är beroende vilken TYP av träning man utövar.

Konditionsträning kan grovt delas in i tre delar:

  1. högintensiv (anaerob)
  2. medelintensiv (aerob/anaerob)
  3. lågintensiv (aerob).

Såklart försöker många hittar nyckeln i den korta, högintensiva och mest tidseffektiva varianten. Ofta säljs den som ”underverket” inom träningsvärlden.

Det man ska veta är att högintensiv träning bygger upp stress och enbart kräver kolhydrater som energikälla.

De flesta motionärer hamnar i denna fälla:
Den stressiga vardagen plussas på med att träna intensivt och trigga kolhydratsförbränningen. För att följa vissa trender eller för att man inte vet bättre äter man därefter för lite ”BRA” kolhydrater och stressar därmed kroppens celler ännu mera. Resultatet blir ett icke utbyggt fettförbränningssystem, en skadad kroppscellsnivå och ännu mer stress i kroppen. En snabb viktnedgång betyder INTE att man är på rätt väg och tappar fett! Tvärtom, man minskar mest bara vattennivån i musklerna.

VIKTIGT!! Tränings- och kostrekommendationer från/för elitidrottare FUNGERAR INTE för motionärer, inte ens för de flesta elitmotionärer! Kolla upp dina individuella pulszoner och hitta Din väg till hälsosam träning.